อย.เตือน ยาเสียสาว (GHB) นำมาใช้ในทางที่ผิด
อย. เตือนสาวนักดื่ม และสาว ๆ ชอบที่เที่ยวกลางคืน ให้ระวัง จีเอชบี ยาเสียสาวตัวใหม่ ที่กำลังระบาดหนักในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะหลัก 7 ไม่ เพื่อระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น

อ่านต่อ 

 

.

Facebook